Oprichting van bedrijven in Bermuda

 

Oprichting van een Bermuda Exempt Corporation

International Bermuda Exempt Company (BEC) met een minimum geplaatst kapitaal van slechts 1 $, geen vennootschapsbelasting, geen wettelijke verplichting om jaarlijkse belastingaangiften of gecontroleerde jaarrekeningen in te dienen.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

BEDRIJFSSTRUCTUUR

De primaire wetgeving die de oprichting en werking van Bermuda's bedrijven regelt is de Companies Act 1981 ("de Wet") en wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Er zijn 4 soorten bedrijven die kunnen worden opgericht in Bermuda, elk met verschillende constitutionele kenmerken: een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - dit is de meest voorkomende soort bedrijf opgericht onder Bermuda recht, een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

In Bermuda, de meest populaire vorm van zakelijke vestiging gebruikt door buitenlandse investeerders is de Bermuda Exemitted Company. Een vrijgestelde vennootschap is een vennootschap die is vrijgesteld van de bepalingen van de Bermudawet die van toepassing zijn op lokale vennootschappen, die onder andere het bedrag van het aandelenkapitaal dat door niet-Beroemeense burgers kan worden gehouden, beperkt. Zo zijn de vrijgestelde bedrijven in meerderheid niet-Bermudiaanse eigendom en mogen ze, hoewel ze in Bermuda zijn gevestigd, alleen binnen Bermuda zaken doen in transacties en activiteiten buiten Bermuda. Op grond van artikel 129A van de vennootschapswet 1981 kan bij de minister van Financiën een aanvraag worden ingediend voor toestemming om zaken te doen in Bermuda.

BEDRIJFSBENAMING

De voorgestelde naam van een vennootschap kan tot drie maanden voor de oprichting worden gereserveerd bij de griffier van de vennootschappen. Geen enkele onderneming mag worden geregistreerd onder een naam die naar het oordeel van de griffier ongewenst of onwenselijk is: is identiek aan of lijkt op de naam waaronder een ander bedrijf al is geregistreerd of opgericht in Bermuda; bevat de woorden "Kamer van Koophandel" of suggereert het beschermheerschap van Hare Majesteit of een lid van de Koninklijke Familie; bevat het woord "gemeentelijk" of "gecharterd"; bevat het woord "coöperatief"; bevat de woorden "bouw de vennootschap"; bevat het woord "bank" (artikel 57 van de Wet op de Banken en Depositocoöperaties, 1999); bevat niet het woord "Limited" in het geval van een commanditaire vennootschap op aandelen; of eindigt met het woord "Limited" wanneer de vennootschap is opgericht met onbeperkte aansprakelijkheid. Indien op enig moment na de registratie van een onderneming blijkt dat de naam van een onderneming onwenselijk is, kan de griffier de onderneming op de hoogte stellen en opdracht geven haar naam te wijzigen.

AKTE VAN OPRICHTING

Een vennootschap wordt opgericht in Bermuda op verzoek van de Registrar of Companies. De akte van oprichting moet worden geregistreerd bij de griffier. De notitie specificeert de activiteiten die de vennootschap mag uitoefenen, het aandelenkapitaal van de vennootschap, de aansprakelijkheid van de aandeelhouders, de regels voor het interne beheer van de vennootschap.

OPLEIDINGSPROCEDURE

Het proces van het opzetten van een bedrijf in Bermuda is complex. Als eerste stap moet een advertentie worden geplaatst in een lokale krant waarin de intentie wordt aangekondigd om deze op te nemen. De naam van de voorgestelde onderneming, evenals de doelbedingingen, moeten in de advertentie worden vermeld, waarbij ook moet worden bevestigd of de onderneming is vrijgesteld of dat het om een binnenlandse onderneming gaat.

Vervolgens wordt een goedkeuringsaanvraag ingediend bij de Bermuda Monetary Authority, die de volgende informatie moet bevatten:

 • De naam van het bedrijf;
 • Het adres van de voorgestelde zetel;
 • De namen, adressen en nationaliteiten van de voorgestelde bestuurders;
 • De namen, adressen en nationaliteiten van de voorgestelde aandeelhouders en hun belang in de voorgestelde onderneming;
 • De oprichtingsakte waarin het aandelenkapitaal en de aandelenklassen in detail worden beschreven;
 • Details van de voorgestelde bankrekening;
 • Bankreferenties van de voorgestelde uiteindelijke begunstigden;
 • De juiste registratiekosten.

AANDEELHOUDERS

Een Bermuda Exempt Company moet ten minste één lid (of aandeelhouder) hebben, van welke nationaliteit dan ook, natuurlijke of rechtspersoon. Bij de uitgifte van aandelen moeten de namen en adressen van de leden in het aandelenregister worden geregistreerd. Aandelencertificaten kunnen in elke valuta luiden.

KAPITAAL DELEN

Het minimum aandelenkapitaal van een vrijgestelde onderneming is 12.000 $ US; van een verzekeringsmaatschappij is 120.000 $ US; of van een beleggingsfonds is 1 $ US (of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta). Het maatschappelijk kapitaal kan vervolgens bij besluit van de algemene vergadering van de vennootschap worden verhoogd. Aandelen zonder nominale waarde en aandelen aan toonder zijn niet toegestaan.

RICHTLIJNEN

Een bedrijf moet ten minste één individuele bestuurder hebben en mag geen inwoner van Bermuda zijn. Bedrijfsleiders zijn niet toegestaan. Op het hoofdkantoor moet een lijst van bestuurders worden bijgehouden. De namen van de directeuren en functionarissen worden niet openbaar gemaakt; het register van de Bahama's kan deze informatie echter in bepaalde omstandigheden nodig hebben, bijvoorbeeld als een officieel certificaat vereist is. Veranderingen in bestuurders of functionarissen hoeven niet te worden geregistreerd of gerapporteerd.

HOOFDKANTOOR EN LOKALE VEREISTEN

Een vrijgestelde onderneming in Bermuda moet een statutaire zetel hebben in Bermuda. Een vrijgestelde onderneming in Bermuda moet een president en een vice-president of een president of vice-president aanstellen. Bovenstaande functies moeten worden ingevuld door een persoon die directeur is van het bedrijf. De bestuurders moeten een secretaresse aanstellen, die een vennootschap kan zijn, met dien verstande dat als de secretaresse een bestuurder is, het een individu moet zijn.

De Bermuda Exempt Corporation kan worden voltooid door de benoeming van een van de volgende personen, die normaal gesproken in Bermuda moeten verblijven:

 • Een bewoner-secretaris
 • Directeur
 • Resident Representative
 • Wanneer een secretaris ook een ingezetene bestuurder of vertegenwoordiger is in de paragrafen (a) en (c) hierboven, zal niet worden voldaan aan de bepalingen van de Companies Act 1981.

Een Bermuda Exempt Company moet zijn bedrijfsadministratie en het register van officieren en directeuren op de statutaire zetel bewaren.

VERGADERINGEN

Vergaderingen van de bestuurders kunnen worden gehouden in Bermuda of buiten Bermuda. Alle bestuurders moeten op de hoogte worden gesteld van de vergaderingen van de raad van bestuur. Vergaderingen van aandeelhouders (AVA's) moeten elk kalenderjaar worden gehouden en mogen niet in Bermuda worden gehouden.

INWERKTIJD

Meestal 14 werkdagen, maar we hebben 7 werkdagen extra nodig voor het legaliseren van documenten en de levering per post.

TERUGKERENDE ONDERHOUDSKOSTEN VANAF HET 2E JAAR

 • Terugkerende onderhoudskosten vanaf het 2de jaar - 9.470 €.
 • Terbeschikkingstelling van de zetel en het vestigingsadres
 • Terbeschikkingstelling van een ingezetene vertegenwoordiger
 • Verstrekking van administratieve en/of secretariële diensten
 • Betaling van de jaarlijkse overheidsbelasting die in januari van elk jaar moet worden betaald

 

BELASTING

TAX

In Bermuda is er geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting, BTW, omzetbelasting of bronbelasting. Bedrijven en samenwerkingsverbanden betalen jaarlijks een vergoeding aan de overheid op basis van hun aard en kapitalisatie. Een vrijgestelde onderneming kan bij de Minister van Financiën een certificaat aanvragen dat haar vrijstelt van eventuele toekomstige inkomstenbelastingen voor een periode die uiterlijk op 28 maart 2016 afloopt.

AUDIT EN FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Hoewel er geen wettelijke verplichting is om een boekhouding te voeren, zou er voldoende boekhouding moeten zijn om bestuurders en aandeelhouders in staat te stellen de financiële positie van de onderneming te controleren. De boekhouding moet worden bijgehouden op het adres van de statutaire zetel. Als ze buiten Bermuda worden bewaard, moeten kopieën van alle boekhoudingen op kwartaalbasis beschikbaar zijn voor inspectie door de bestuurders. Alle Bermuda-vennootschappen moeten een commissaris benoemen, behalve wanneer de bestuurders en de aandeelhouders unaniem zijn overeengekomen om er geen te benoemen.

 

ONZE DIENSTEN EN EISEN

ONZE DIENSTEN VOOR BEDRIJFSTRAININGEN IN BERMUDA OMVATTEN:

 • Naam Verificatie en goedkeuring
 • Toestemming voor de aanvraagkosten voor de oprichting
 • Vergoeding voor het indienen van een akte van oprichting
 • Terbeschikkingstelling van het hoofdkantoor
 • Terbeschikkingstelling van een ingezetene vertegenwoordiger
 • Zakelijke apparatuur
 • Betaling van de overheidsbelasting
 • Aanvraagvergoeding voor een belastingvrijgestelde onderneming
 • Rubberen buffer

Let op: Als u een bedrijfsrekening aanvraagt, moet u een volledige set van gedistilleerde bedrijfsdocumenten bestellen wanneer de rekening buiten Bermuda wordt geopend.

VEREISTE DOCUMENTEN VOOR BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Gelieve de volgende documenten te verstrekken aan alle bestuurders, aandeelhouders, economische eigenaren en ondertekenende functionarissen:

 • Notariële kopie van een geldig paspoort.
 • Origineel of gewaarmerkt afschrift van de nutsrekening / bankafschrift (als controle van het woonadres, gedateerd binnen 3 maanden).
 • Origineel of voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de referentiebrief van de bankier (gedateerd binnen 3 maanden)
 • In gevallen waarin de aandeelhouders en/of bestuurders rechtspersonen zijn, een volledige set van gefailleerde bedrijfsdocumenten en een verklaring van goed gedrag (voor bedrijven die meer dan een jaar zijn geregistreerd).
BELANGRIJKE OPMERKING: COMMERCIËLE ACTIVITEITEN ONDER LICENTIE

Indien u een activiteit uitvoert zonder de vereiste vergunning of toelating van een bevoegde autoriteit in een rechtsgebied, zal STARTBUSINESS u niet kunnen helpen bij de oprichting van het bedrijf of de opening van een bankrekening in verband met een dergelijke ongeoorloofde activiteit.

De toegestane activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het verlenen van financiële diensten met betrekking tot deviezenhandel/makelaardij, afgeleide financiële instrumenten en grondstoffen en andere effecten; het verstrekken van beleggingsadvies aan het publiek; verzekeringen en bankieren; de exploitatie en administratie van collectieve beleggingsregelingen en beleggingsfondsen; diensten op het gebied van betalingsverwerking; geldwissel, geldoverdracht of makelaardij; vermogensbeheer; diensten op het gebied van veilige bewaring; gokken, kansspelen en loterijen.

Neem contact met ons op als u onze hulp nodig heeft bij het in licentie geven van uw financiële, Forex-makelaardij of gaming bedrijf.

PORTOKOSTEN

Voor het verzenden van zakelijke documenten of bankpakketten naar uw bestemming worden extra kosten in rekening gebracht en deze worden automatisch aan uw bestelling toegevoegd wanneer u uw bestelling plaatst. De verzendkosten voor internationale koeriersdiensten worden automatisch vastgesteld op basis van de geografische gebieden.

 

TRAININGSAFDELING

Opleidingsvergoedingen

 • Naam Verificatie en goedkeuring
 • Toestemming voor de aanvraagkosten voor de oprichting
 • Vergoeding voor het indienen van een akte van oprichting
 • Terbeschikkingstelling van het hoofdkantoor
 • Terbeschikkingstelling van een ingezetene vertegenwoordiger
 • Zakelijke apparatuur
 • Betaling van de overheidsbelasting
 • Aanvraagvergoeding voor een belastingvrijgestelde onderneming
 • Rubberen buffer

Als u geïnteresseerd bent in het starten van een bedrijf in Bermuda, neem dan contact op met onze experts.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

Gebied54,00
Bevolking71 176,00
KapitaalHamilton
politieke situatieAfhankelijkheid parlementslid onder een constitutionele monarchie
Telefoonnummer1 441
De plaats van de wereld in de corruptie86
LocatieNoord-Amerika
KlimaatSubtropisch, mild, vochtig; frequente stormen in de winter, sterke wind; de gemiddelde temperatuur in de zomer (mei-september) is +26°C in de winter (midden december - eind maart) - ongeveer +17°C, minimumwaarden van 14°C.
Alfabetiseringsgraad98,00%
Etnische groepen54,8% - gekleurd; 34,1% - Europees; 6,4% - gemengd; 4,3% - overig; 2,9% - niet geïdentificeerd
Nationale valutaBermuda-dollar
USD-wisselkoersen1,00
BBP per hoofd van de bevolking102.192 USD
Officiële taalEngels
KredietwaardigheidAA
De rechterlijke machtOmvat het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie van België, de hoven en rechtbanken en de vijf hoven van beroep (in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik, Bergen).
De Uitvoerende AutoriteitHoofd van de regering: premier, vice-premier. Regering: Ministerraad benoemd door de minister-president en goedgekeurd door de gouverneur.
Wetgevende instantiesTweekamerparlement, Senaat (11 zetels), Huis van Afgevaardigden (36 zetels)

BEDRIJFSGEGEVENS

Mogelijkheid om kant-en-klare bedrijven te kopenGeen
Juridisch systeemOp basis van het Angelsaksische gewoonterecht
Lokaal HoofdkantoorJa
Organisatorische en juridische vormenVrijgestelde vennootschappen, LLC's, commanditaire vennootschappen, trusts
Vermelding van GAP in de naamLimited of Ltd.
Lokaal geregistreerd agentGeen

AANDELEN EN AANDELENKAPITAAL

Standaard ValutaAmerikaanse dollars
Het minimumbedrag van het geplaatste kapitaalGeen
Aandelen aan toonderGeen
De gebruikelijke omvang van het maatschappelijk kapitaal12000
Gebruikelijke nominale waarde van de aandelen1 USD
Mogelijkheid tot uitgifte van aandelen zonder nominale waardeGeen

IMPOSITIE

B.T.W.Geen
Basistarief van de vennootschapsbelasting0,00%
KapitaalwinstbelastingGeen
ValutacontroleGeen
ZegelrechtGeen

DIRECTEUR EN SECRETARIS

Minimum aantal bestuurders1
De verplichting voor residentiële bestuurdersJa
De Directeur Rechtspersonen is bevoegdGeen
De gegevens vertellen de plaatselijke ambtenaarJa
Gegevensveld in het openbaar registerJa
De aanwezigheidsvereiste van de secretarisJa
Vereiste voor de woonplaats van de secretarisJa
Kwalificatie-eisen voor de secretaresseGeen
Rechtspersoon als secretarisGeen

AANDEELHOUDER EN BEGUNSTIGDE

Minimum aantal aandeelhouders1
De gegevens worden opgenomen in het openbaar registerJa
Woonplaatsvereiste voor aandeelhoudersGeen
De informatie over de begunstigde wordt openbaar gemaaktGeen
De informatie kan worden doorgegeven aan de lokale agentJa
Zakelijke aandeelhouders zijn aanvaardbaarJa

VERSLAGEN

De verplichting om verslagen in te dienenGeen
Open toegang tot rapportenGeen
Wettelijke controleGeen
De verplichting tot het indienen van een jaarlijkse aangifteGeen
Gratis toegang tot het jaarverslagGeen
De rapportageverplichtingGeen
Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing (ondertekenende staten)12
Toetreding tot de OESOGeen